He leído y acepto las
condiciones de protección de datos
Un projecte al qual
Iscletec ha volgut deixar reflectit en el seu ampli porfoli de treballs realitzats,
per la seva originalitat, compromís social i ambiental, i pel seu gran reconeixement
en l´àmbit de l´arquitectura, innovació i urbanisme, com reflecteix els premis atorgats
a aquest avantguardista projecte que va ser dissenyat i realitzat per presentar-se
al Concurs Solar Decathlon de Versalles 2014.

RESSÒ neix de la il·lusió, esforç i compromís
d´un actiu grup de 50 estudiants darquitectura de la UPC i la ETSAV,

amb la col·laboració de professors i antics membres daltres projectes realitzats,
al costat d´un nodrit grup de patrocinadors.

Iscletec va participar com a patrocinador
en aquest compromès projecte social i de protecció ambiental, amb el disseny i fabricació de totes les finestres i balconeres de fusta. El model Iscletec78 va ser el triat per tancar totes les obertures d´aquest original espai, que convida a viure i compartir la vida d´una forma sana, colectiva i amb una ferma vocació de protegir el medi ambient, aprofitant i optimitzant els recursos que generem.

Un gran pas on RESSÒ presenta de forma didàctica a la societat, que el disseny, la innovació i el compromís poden generar espais i habitatges reals capaços de canviar l´arquitectura establerta, optimitzant l´energia i protegint el medi ambient.

Descobreix el projecte que va obtenir el 1º Premi en Arquitectura, 1º Premi en Innovació, 1º Premi EuroSolar i 3º Premi d´Urbanisme en Versalles entre uns altres, a l´espai públic del barri de Sant Muç de Rubí (Barcelona) per donar servei i exemple de
sostenibilitat i eficiència energètica a tots els ciutadans.

Gaudeix d´una nova generació d´espais sostenibles a:
Av. Can Tapís, 197. 08191 Rubí (Urbanització Sant Muç)- Barcelona.

Sobre RESSÒ


RESSÒ és un gran espai cúbic de 150 m² i 5 m d´altura d´altes prestacions energètiques.

Aquest espai permet un confort per a l´usuari sense usar energia externa. Solament amb la captació o protecció solar del mateix prototip s´aconsegueix que es pugui desenvolupar activitats col·lectives. Això és gràcies a una doble façana captadora / protectora de policarbonat al sud, a una coberta i façana al nord aïllades, i un conjunt de sistemes passius tecnificats que ens permeten acumular calor i fred i regular el confort interior.

RESSÒ és una estratègia de rehabilitació sostenible de caràcter social, urbanístic i edificatori, que es materialitza en un espai col·lectiu. Aquest espai col·lectiu es col·loca en un nucli urbà preexistent i es converteix en un centre d´ús col·lectiu on les persones poden fer activitats comunitàries.

Quan les persones van a l´espai RESSÒ deixen de consumir a les seves cases individuals, per fer-ho en RESSÒ de forma col·lectiva. Això suposa una millora social i també un estalvi energètic.
www.resso.upc.edu

Comparteix el projecte
compartir en facebook compartir en twitter enviar por e-mail compartir en pinterest


SEMPRE EN MOVIMENT...

Exclusivitat, disseny i màxima protecció...